Onderwijsinstellingen

 

Veel onderwijsinstellingen zijn toe aan een nieuwe professionaliseringsslag.
Docenten die hun zelfinzicht en handelingsrepertoire in gedrag en communicatie vergroten,
staan steviger voor de klas.
Met die extra vakkundigheid zijn hun lessen effectiever.
Dat geeft meer plezier in het werk en betere leerprestaties van de leerlingen of studenten.

Elk onderwijsniveau stelt eigen eisen aan deze professionaliseringsslag.