Je talenten beter leren gebruiken

Je benut maar een gering deel van de talenten die je hebt gekregen.

Haal meer uit jezelf door je bewust te worden van je kwaliteiten en valkuilen.
Breng je successen in kaart, kijk naar wat werkt en doe daar meer van.

Bepaal een concrete volgende stap en zorg ervoor dat die echt haalbaar voor je is.
Zo doe je meer succeservaringen op.

  • Als je leert omgaan met gedachten die je steeds in beslag nemen, dan hebben ze minder invloed op je.
  • Als je durft te voelen – ook als het onprettige gevoelens zijn, dan ben je vrijer.
  • Als je jezelf onder ogen durft te zien, dan ben je lichter.
  • Als je leert reageren en contact maken zoals jij dat wilt, dan ben je rijker.
  • Als je meer begrijpt van jezelf en anderen, dan ben je verrijkt.

Dat alles draagt bij aan de kwaliteit van je leven.

Wil je volop leven?
Eruit halen wat erin zit?

Je bent van harte uitgenodigd om met jouw leerpunten aan de slag te gaan.
Ik wil daaraan graag een bijdrage leveren.