Regie

Pic4 copy

  • Heb je als persoon of als professional het gevoel dat je de controle verliest?
  • Dat je de regie kwijtraakt en dat je vooral bezig bent met wat je niet wilt?
  • Hou je vaak een slechte smaak over aan een gesprek of een actie die je hebt
    ondernomen?
  • Of voel je je ongemakkelijk over dat wat je juist hebt nagelaten?

Als je meer vat wilt krijgen op wat je doet en wat je wenst, dan is het waardevol dat je kennis opdoet over communicatieprocessen. En vooral dat je beter zicht krijgt op wat je hierin – handig en onhandig – doet. Het Leerpunt helpt je hierbij aan praktische tools.
Binnen dit thema bieden wij trainingen aan voor professionals, zoals de trainingen Gesprekstechnieken en Oplossingsgericht werken, nascholingen voor therapeuten en coaches en coachingstrajecten voor individuen. Daarin werk je met afwisselende werkvormen en gaat het elke keer om een combinatie van kennis, inzicht, tools en vaardigheden. Je traint die op verschillende niveaus: denken, voelen en doen, concreet en abstract, actief en reflectief, of verbinden van hoofd, hart en buik.