Hogescholen en universiteiten

 

Op hogescholen en universiteiten ligt het accent op het effectief coachen van studenten en begeleiders.
Hierbij gaat het om trainingen die wij in overleg samenstellen op maat.
Studenten en begeleiders krijgen basale coachingstechnieken aangeleerd.
Verder leiden we binnen de organisatie experts op die zelf ook weer kunnen opleiden.
Een supervisie- en intervisietraject binnen het scholingstraject garandeert de continuïteit.
Zo blijven de opgedane kennis en vaardigheden geborgd voor de toekomst.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij samen met u uw professionaliseringsvraag in kaart.

We maken een aanbod met offerte, toegespitst op uw organisatie.