Coaching

Je wensen vertalen in doelen en vervolgens stap voor stap de weg naar die doelen afleggen. Dat is waaraan je werkt tijdens een coachingstraject. Met de inzichten die je krijgt, beweeg je in de richting van het uitzicht dat jouw verkozen toekomst biedt. Een ervaringsgerichte weg van denken en doen.

De coaching bestaat uit één-op-één sessies waarin je op een praktische manier je hart, hoofd en buik met elkaar leert verbinden. Lichaamsgericht. Oplossingsgericht. Confronterend. Congruent in het hier en nu. Niet alleen praten, vooral ook doen.

Coaching is de weg:
– als je weet aan welke wensen of doelen je wilt werken
– als je vindt dat je leven te weinig kwaliteit heeft
– als een steuntje in de rug prettig is om je doelen te verwezenlijken
– als je echt voor verandering wilt gaan
– als je hulp fijn vindt van iemand die iets verder van jouw dagelijks leven afstaat
– als je na een zelfonderzoek je gewenste doelen wilt waarmaken

Achterliggende motieven:
– je wilt het anders doen, maar weet niet hoe
– je weet het wel, maar doet het niet
– je loopt telkens tegen hetzelfde aan
– je wilt anders kunnen reageren
– je wilt zicht krijgen op je motivatie
– je wilt leren doorzetten
– je wilt beter naar jezelf leren luisteren
– je wilt leren loslaten

Wil je op een buiten gewoon bijzondere manier gecoacht worden? Kies dan voor een traject met de Coach Cabin! Wil je meer weten?

Wensen zijn voorgevoelens van wat iemand daadwerkelijk in staat is te realiseren.’ Goethe