ZelfKennisMethode

De ZelfKennisMethode® (ZKM) is een wetenschappelijk onderbouwde methode om in een korte tijd een diep inzicht te krijgen in jezelf.

De ZKM is een prettige en persoonlijke methode voor onderzoek en begeleiding die je in staat stelt om intensief te kijken naar je leven, studie of werk, relaties en andere belangrijke thema’s. Plezierig is dat jij en je begeleider allebei actief werken op basis van gelijkwaardigheid. Samen ga je op reis in je eigen levensverhaal. Op zoek naar de samenhang tussen verleden, heden en het perspectief op je toekomst.

Theorie en methode zijn gebaseerd op de narratieve psychologie. Uitgangspunt zijn dus het verhaal dat je over jezelf vertelt en de wereld waarin je leeft.

De ZKM biedt perspectieven bij:
– persoonlijke vragen of dilemma’s
– identiteitsvragen
– zingevingsvragen
– opgroeien tussen of in twee culturen
– loopbaanvragen
– studie- en/of beroepskeuzevragen,
– re-integratie en (dreigende) burn-out
– kiezen van nieuwe richting in je leven en/of loopbaan
– ingrijpende verandering in je leven, zoals echtscheiding, pensionering, emigratie
– rouwverwerking
– acceptatie van lichamelijke beperkingen

Het zelfonderzoek neemt 10 tot 12 uur in beslag, verspreid over vier tot zes gesprekken van twee uur.
Daarnaast is er een deel dat je zelfstandig doet.

De ZKM is een startpunt voor verandering. Die verandering kun je vormgeven in een coachingstraject na het zelfonderzoek. Daarin werk je samen met je coach aan het realiseren van je doelen.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Vereniging van ZKM-beoefenaars, de VvZB.