Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en oplossing.

Je kunt dus tot een oplossing komen zonder de oorzaken te kennen en de problemen uitgebreid te analyseren.

Oplossingsgericht coachen berust op vier basisregels:

  1. Als iets niet werkt, stop er dan mee.
  2. Als iets niet werkt stop er dan mee EN doe iets anders.
  3. Als iets wel werkt, doe er méér van.
  4. Als iets werkt, leer het (van) een ander

Hieronder een filmpje waarin in 2 minuten de essentie van oplossingsgericht werken helder en illustratief wordt uitgelegd:

http://www.youtube.com/watch?v=JX2FnFUqLMo