Lichaamsgericht werken

Het menselijk lichaam is een boodschapper die zich eerlijker en preciezer uitdrukt dan we met taal en woorden kunnen zeggen.

lichaamswijsheid

Houding, beweging, stem, gebaren en ademhaling vertellen zonder omwegen

wat onze werkelijke intenties zijn, hoe we ons eigenlijk voelen en wat we nodig hebben.
Het lichaam is een kompas dat ons steeds ter beschikking staat
om ons te oriënteren op ons levenspad.

Contact met de innerlijke stem van ons lichaam geeft zelfvertrouwen en autonomie. Het leren herkennen, verstaan en (bege)leiden van lichaamstaal bevrijdt je van ballast en brengt je in contact met je werkelijke mogelijkheden.

Aan de hand van oefeningen leer je luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft en brengt je meer balans in je denken, doen en voelen.