Transactionele analyse

De transactionele analyse kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen effectiever te maken. Je verkrijgt inzicht in je persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie.

Transactionele analyse gaat ervan uit dat we kunnen reageren op situaties en andere mensen vanuit drie posities of ‘zijnswijzen’: die van de Ouder, van de Volwassene en van het Kind.

Iedereen heeft die drie posities in zich.
Je kunt zelf kiezen welke je aan het woord laat.

De Ouder staat voor waarden en normen. De ouder heeft een rijkdom aan normen van zijn ouders en de cultuur overgenomen. De ouder weet wat goed en slecht is, hoe het hoort en kan dus kritisch zijn en anderen veroordelen, maar ook verantwoordelijkheid nemen en verzorgen.

De Volwassene vertegenwoordigt het informatieverwerkend systeem en de vaardigheden die iemand tot zijn beschikking heeft. De volwassene verwerkt informatie, onderzoekt en geeft informatie. Hij is als het ware een databank. De volwassene kan ook informatie geven over de normen van de ouder en de gevoelens van het kind.

Het Kind vertegenwoordigt emoties, levensenergie, creativiteit, en kan ook afhankelijk of opstandig zijn.