Barbara Verhoef

BarbaraVerhoef-1-6

Barbara (1976) heeft zich in 2013 aangesloten bij Het Leerpunt. Ontwikkelen en leren is voor Barbara het liefdevol aangaan van de ontmoeting met jezelf en de ander. Om daardoor inzicht te krijgen in je eigen kracht en kwetsbaarheid. Haar motto luidt: ‘Inzicht leidt tot uitzicht’

Ze traint professionals die effectiever willen worden in hun communicatie en werkt graag met groepen en gebruikt de groepsdynamiek om met en van elkaar te leren. Met een liefdevolle en open houding nodigt zij je uit om te kijken naar je eigen gedrag, gedragspatronen en naar het effect daarvan op jouw manier van communiceren. Ze wisselt theorie af met vele creatieve werkvormen en reikt praktische interventies aan waarmee je vanuit je kern leert communiceren.

Naast trainer is zij parttime werkzaam bij MEE Amstel en Zaan als maatschappelijk werker. Zij werkt met een open mind en vindt daardoor aansluiting bij (jonge) mensen met een cognitieve, sociale of fysieke beperking of met lichte gedragsproblemen. Al jaren biedt zij psychosociale begeleiding en praktische ondersteuning. Ze coacht collega’s individueel en in groepen vaardiger te worden in methodisch werken en het toepassen van gespreksinterventies. Geeft praktijkbegeleiding aan HBO- stagiaires en begeleidt de intervisie aan praktijkbegeleiders volgens de socratische methode.

Barbara levert met veel enthousiasme een bijdrage aan je ontwikkeling. Zij geniet als je in je kracht komt te staan en van daaruit het contact aangaat met de ander.

 

Barbara Verhoef is gecertificeerd als:

•  Systeemcoach en werkt met ‘het systeem op tafel’

•  TA Counselor

•  Enneagramcoach

•  NLP practitioner

•  Coach (opgeleid door Corael en  Piet Weisfelt)

•  Goldstein trainer

•  Maatschappelijk werker

 

Geregistreerd bij:

•  Beroepsregister Sociaal Work

•  Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen

met een beperking

•  De Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

 

Barbara onderschrijft de ethische code van de Nederlandse Vereniging voor Transcationele Analyse en richtlijnen voor professionele praktijken.